Intakeformulier

Gebruik dit formulier als de oppas voor het eerst gaat oppassen en/of jij ergens voor het eerst op gaat passen.

Babysits is een vraag- en aanbod platform. Wij faciliteren ouders bij het zoeken van een oppas en oppassen bij het zoeken van een oppaswerk. Dit houdt in dat community leden zelf verantwoordelijk zijn voor het screenen, het interviewen en het maken van hun uiteindelijke keuze.

Gegevens kind(eren)


Naam:


Leeftijd:


Gegevens ouder(s)


Naam:


Adres:


Telefoonnummer:


Noodnummer:


Gegevens oppas*


Naam:


Adres:


Telefoonnummer:


Naam ouders/verzorgers oppas (indien jonger dan 18):


Telefoon ouders/verzorgers oppas (indien jonger dan 18):


*Vraag altijd de oppas om zijn/haar identiteitsbewijs persoonlijk te laten zien bij het intakegesprek. Verstuur nooit je identiteitsbewijs per e-mail om identiteitsfraude te voorkomen. Voor meer informatie, ga naar de Vertrouwen & Veiligheid pagina.

Andere gegevens


Plek verbanddoos:


Voedingsinformatie/allergieën:


Vragen


Is het kind zindelijk?


Hoe reageert het kind op vreemden?


Kunnen/zullen er mensen langskomen?


Kunnen/zullen er mensen opbellen naar de huistelefoon? Wat dan te doen?


Waar kan tijdens het oppassen wel en niet gebruik van worden gemaakt in het huis? Wat zijn de huisregels?


Wat zouden de kinderen moeten doen tijdens het oppassen?


Welke buren kan je om hulp vragen?


Routine (Voeding/verzorging)


Moet er eten gemaakt worden voor de kinderen? Zo ja: wat voor soort eten? Waar zijn de kookspullen?


Hoe vaak moeten de kinderen eten?


Hoe laat gaan de kinderen naar bed?


Waar slapen de kinderen?


Zijn er rituelen als het kindje naar bed gaat?


Zijn er rituelen als het kindje wakker wordt?


Wat doen de kinderen het liefst?


Zijn er medicijnen die uw kind neemt? Zo ja, wat voor soort medicijn en wanneer moet het kind dit nemen?


Wat zijn de tussendoortjes die de kinderen kunnen eten?


Zijn er nog andere dingen om rekening mee te houden? Zijn er problemen die de kinderen hebben?


Maak duidelijke afspraken:


Wanneer komt de oppas? Welke tijden/dagen?


Hoeveel krijgt de oppas betaald en hoe wordt er betaald? Het tarief is afhankelijk van de leeftijd van de oppas en het aantal kinderen waarop hij/zij oppast. Als leidraad kan je de tarieven aanhouden van het Nibud.


Wat wordt er van de oppas verwacht? Wordt er van de oppas verwacht dat hij/zij ook huishoudelijke taken doet?


Wat zijn de opvoedingsregels? Mogen de kinderen tv kijken, spelletjes spelen?


Mag de oppas vrienden uitnodigen, telefoneren, gebruik maken van de tv?


Wat te doen in geval van ziekte?


Willen de ouders op de hoogte worden gesteld tijdens hun afwezigheid?


Wanneer moet de oppas de ouders bellen?


Vanaf hoe laat moet de oppas er zijn?


Hoelaat zijn de ouders precies weer terug?


Waar mag in het huis wel en niet aangezeten worden door de oppas en door de kinderen?


Moet de oppas iets meenemen? Spelletjes of voorlees boekjes?